Класация на най-добрите училища в град Ямбол

за учебната 2017-2018 г.
16 Ученика
40 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Ямбол по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Ямбол
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Ямбол по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
40
16
52%
193
65
55%
414
115
58%
595
169
59%
729
216
59%
Общо
9,701
2,823
55%
С най-много тестове
МГ "Атанас Радев", гр. Ямбол

ул "Цар "Иван Александър" 12
тел: 66 10 95