Класация на най-добрите училища в град Хасково

за учебната 2017-2018 г.
14 Ученика
35 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Хасково по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Хасково
1място
гр. Хасково
виж всички
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Хасково по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
35
14
62%
167
49
61%
357
97
54%
509
155
57%
602
193
58%
Общо
9,683
2,846
56%
С най-много тестове