Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в град Търговище

за учебната 2017-2018 г.
26 Ученика
65 Тестове
2 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Търговище по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Търговище
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Търговище по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
65
26
51%
194
71
57%
303
72
59%
257
73
59%
419
120
56%
Общо
6,718
1,814
55%
С най-много тестове