Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в град Смолян

за учебната 2017-2018 г.
12 Ученика
22 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Смолян по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Смолян
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Смолян по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
12
48%
133
43
52%
289
79
62%
319
89
61%
441
116
59%
Общо
7,131
1,713
56%
С най-много тестове