Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в град Варна

за учебната 2017-2018 г.
269 Ученика
809 Тестове
13 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Варна по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Варна
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Варна по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
809
269
60%
2,022
672
60%
3,578
1,014
59%
4,702
1,338
59%
7,413
1,837
60%
Общо
68,928
20,313
57%
С най-много тестове