Класация на най-добрите училища в град Русе

за учебната 2017-2018 г.
47 Ученика
167 Тестове
4 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Русе по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Русе
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Русе по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
167
47
61%
433
129
60%
852
242
59%
600
173
59%
1,552
369
57%
Общо
21,283
6,495
56%
С най-много тестове