Класация на най-добрите училища в град Разлог

за учебната 2017-2018 г.
13 Ученика
45 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Разлог по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Разлог
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Разлог по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
45
13
61%
66
25
68%
108
33
65%
155
34
65%
240
43
65%
Общо
2,086
572
60%
С най-много тестове