Класация на най-добрите училища в град Разград

за учебната 2017-2018 г.
18 Ученика
57 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Разград по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Разград
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Разград по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
57
18
64%
303
78
60%
422
107
60%
662
186
58%
940
248
56%
Общо
10,099
2,745
56%
С най-много тестове