Класация на най-добрите училища в град Нова Загора

за учебната 2017-2018 г.
20 Ученика
33 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Нова Загора по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Нова Загора
1място
гр. Нова Загора
виж всички
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Нова Загора по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
33
20
50%
108
31
61%
126
45
55%
221
66
54%
444
83
59%
Общо
3,332
880
54%
С най-много тестове