Класация на най-добрите училища в град Кюстендил

за учебната 2017-2018 г.
14 Ученика
48 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кюстендил по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Кюстендил
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кюстендил по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
48
14
64%
155
34
58%
215
54
54%
339
80
55%
468
92
62%
Общо
5,644
1,518
57%
С най-много тестове