Класация на най-добрите училища в град Кърджали

за учебната 2017-2018 г.
15 Ученика
47 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кърджали по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Кърджали
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кърджали по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
47
15
54%
102
42
60%
251
73
57%
320
112
53%
577
154
58%
Общо
7,352
2,070
55%
С най-много тестове