Класация на най-добрите училища в град Кубрат

за учебната 2017-2018 г.
11 Ученика
21 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кубрат по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Кубрат
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Кубрат по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
21
11
51%
61
16
66%
143
28
60%
138
34
62%
122
33
53%
Общо
1,516
362
60%
С най-много тестове