Класация на най-добрите училища в град Козлодуй

за учебната 2017-2018 г.
16 Ученика
41 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Козлодуй по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Козлодуй
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Козлодуй по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
41
16
48%
71
28
55%
62
27
54%
171
45
49%
186
62
56%
Общо
3,050
846
54%
С най-много тестове