Класация на най-добрите училища в град Карлово

за учебната 2017-2018 г.
12 Ученика
30 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Карлово по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Карлово
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Карлово по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
30
12
49%
123
36
57%
173
57
58%
144
50
64%
357
85
60%
Общо
2,782
840
54%
С най-много тестове