Класация на най-добрите училища в град Асеновград

за учебната 2017-2018 г.
11 Ученика
20 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Асеновград по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Асеновград
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Асеновград по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
20
11
54%
68
16
64%
161
48
54%
496
120
60%
511
110
50%
Общо
4,410
1,326
54%
С най-много тестове