Класация на най-добрите училища в България

за учебната 2016-2017 г.
5 050 Ученика
16 723 Тестове
248 Училища
Класация на училищата през учебната 2016-2017
3място
007 СОУ "Найден Геров", гр. Варна

ул. Царевец” №1, 052/302-228, 302-923, 302-423

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
5,112
1,683
59%
16,723
5,050
59%
30,012
8,431
58%
41,792
11,418
58%
66,174
16,739
58%
Общо
743,717
212,110
57%