Класация на най-добрите училища в България

за учебната 2015-2016 г.
8 431 Ученика
30 012 Тестове
376 Училища
Класация на училищата през учебната 2015-2016

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
5,112
1,683
59%
16,723
5,050
59%
30,012
8,431
58%
41,792
11,418
58%
66,174
16,739
58%
Общо
743,717
212,110
57%