Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в България

за учебната 2014-2015 г.
11 418 Ученика
41 792 Тестове
471 Училища
Класация на училищата през учебната 2014-2015
5място
СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр. Карлово

Главиница гр.Главиница, ул. "Оборище" N57
тел: 2245

8място
12 СОУ "Цар Иван -Асен ІІ", гр. София

София ул."Цар Иван Асен ІІ" N72
тел: 9437955

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
5,112
1,683
59%
16,723
5,050
59%
30,012
8,431
58%
41,792
11,418
58%
66,174
16,739
58%
Общо
743,717
212,110
57%