Класация на най-добрите училища в град София

за учебната 2011-2012 г.
3 249 Ученика
11 174 Тестове
119 Училища
Класация на училищата през учебната 2011-2012 в град София по Области
Класация на училищата през учебната 2011-2012 в град София по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Ученици Успех
2012-2013 г.
10,041
2,666
57%
2011-2012 г.
11,174
3,249
57%
2010-2011 г.
3,277
1,593
64%
2009-2010 г.
44,211
14,314
56%
2008-2009 г.
43,288
12,804
54%
С най-много тестове