Класация на най-добрите училища в България

за учебната 2017-2018 г.
1 683 Ученика
5 112 Тестове
93 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018
Класация на училищата през учебната 2017-2018 по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
5,112
1,683
59%
16,723
5,050
59%
30,012
8,431
58%
41,792
11,418
58%
66,174
16,739
58%
Общо
743,717
212,110
57%
С най-много тестове