Класация на най-добрите училища в България

за учебната 2017-2018 г.
0 Ученика
0 Тестове
0 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Ученици Успех
2012-2013 г.
55,552
14,080
56%
2011-2012 г.
61,489
17,073
56%
2010-2011 г.
15,192
6,900
62%
2009-2010 г.
215,752
63,596
54%
2008-2009 г.
232,470
62,123
52%